Ing. arch. Veronika Kvíčalová


autorizovaná architektka ( A.1 )

Česká komora architektů 04986


od 2019        vlastní praxe

2017-2019     MOAD architekti

2012-2017     vlastní praxe

2008-2012   knesl kynčl architekti

                     (patří dlouhodobě mezi TOP 100 ARCHITEKTONICKÝCH ATELIÉRŮ V ČR)

                     praktikantka a poté junior architektka              

2004-2011    Fakulta architektury VUT v Brně

2003-2004  Fakulta stavební VŠB-TUO

1995-2003   Gymnázium Studentská 11, Havířov