Ing. arch. Veronika Kvíčalová

od 2019        vlastní praxe

2017-2019     MOAD architekti s.r.o. (Nový Jičín)

2012-2017     vlastní praxe

2008-2012   knesl kynčl architekti s.r.o. (Brno)

2004-2011    Fakulta architektury VUT v Brně

2003-2004  Fakulta stavební VŠB-TUO

1995-2003   Gymnázium Studentská 11, Havířov