Ing. arch. Veronika Kvíčalová

autorizovaná architektka ČKA 04986


od 2019        vlastní praxe

2017-2019     MOAD architekti (Nový Jičín)

2012-2017     vlastní praxe

2008-2012   knesl kynčl architekti (Brno)

2004-2011    Fakulta architektury VUT v Brně

2003-2004  Fakulta stavební VŠB-TUO

1995-2003   Gymnázium Studentská 11, Havířov