REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU V PROSTŘEDNÍ SUCHÉ

21.06.2021

Byla jsem požádána svou dlouholetou klientkou, zda-li bych nezpracovala studii rekonstrukce RD jako překvapení pro potomka. Je to tedy trochu experimentální projekt a jsem velmi zvědavá jak dopadne, protože zpracovávat projekt bez investora není úplně běžná věc. Jsem na výsledek hodně zvědavá.

Byl pouze vznesen požadavek na rozumnou finanční nákladnost (s minimem stavebních úprav) a vyřešení způsobu zastínění východní a západní fasády. Byly vypracovány dvě varianty možného dispozičního řešení domu, lišící se od sebe zejména polohou ložnice.


VARIANTA A

IDEOVÁ VIZUALIZACE HL. OBYTNÉHO PROSTORU VARIANTA A

VARIANTA B

IDEOVÁ VIZUALIZACE HL. OBYTNÉHO PROSTORU VARIANTA B