PŘESTAVBA DÍLEN NA BYDLENÍ V OSTRAVĚ

25.09.2023

Architektonické a dispoziční řešení vychází z daného místa a požadavků stavebníka. Původně dílenské prostory, které již byly jednou přeřešeny na prostory z části kancelářské a z části skladové, bylo potřeba dispozičně přetvořit na prostory bytové a nebytové (komerční). Velmi sympatická myšlenka v zadání je spojení práce a bydlení v jednom místě bez nutnosti zdlouhavého dojíždění. Snažila jsem se respektovat již hotové stavební otvory, kde to jen šlo a dovnitř vložit odpovídající logickou dispozici dle zadání stavebníka. Vznikly zde dvě bytové jednotky. Jedna bytová jednotka (výminek) je situována v přízemí hlavního objektu, v křídle rovnoběžném se stávajícím rodinným domem. Přístupná je z technického dvoru, který se nachází mezi stávajícím rodinným domem a hlavním objektem. Dispozičně se jedná o byt 2+kk a je možné o něm do budoucna uvažovat jako o bezbariérovém. Druhá bytová jednotka 5+kk je již přístupná ze soukromé zahrady. Nejzazší přízemní objekt je navržen jako sklad a garážové stání pro auta. Technická místnost a garáž pro vysokozdvižný vozík jsou umístěny do přízemního objektu mezi stávající rodinný dům (do budoucna je zvažován jako firemní) a hlavní objekt. V návaznosti na bytové jednotky došlo i na přeřešení venkovních zpevněných ploch a návrh celkové koncepce zahrady, u které se do budoucna předpokládá její dotáhnutí zahradními architekty. Souzním s představou klientů o přírodní zahradě plné listnatých stromů, keřů, trvalek, cibulovin a travin. V zadní části zahrady je navržen zahradní domek-sauna s další zpevněnou plochou, která by měla rozšířit pestrost nabídky míst k pobytu v zahradě, a to i vzhledem k měnící se poloze slunce na obloze.

KONCEPČNÍ VIZUALIZACE INTERIÉRU

FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU