NÁVRH OKOLÍ RODINNÉHO DOMU V ŽELEŠICÍCH

22.11.2020

Klienti zakoupili dvacet let starý rodinný dům v zahrádkářské kolonii poblíž Brna. Po čase zjistili, že jim úpravy bezprostředního svažitého okolí domu nevyhovují. Požadavkem bylo navrhnutí terasy, využití nevzhledných zákoutí, doplnění chybějících provozních vazeb na zahradu a navržení zastřešeného stání pro dvě auta. Součástí návrhu bylo i materiálové a barevné řešení fasády s požadavkem venkovních žaluzií. Řešení výsadby nebylo součástí zadání.

I v tomto návrhu platí, že vše je provázáno se vším. Nelze odhlédnout od jedné věci a navrhovat věc druhou. Klienti si stěžovali na zoufalý nedostatek přirozeného osvětlení u jídelního stolu a tak se výchozím bodem návrhu stalo vybudování HS portálu v místě, kde byl dům do třetiny výšky přízemí zasypán. Zároveň tak umožnil i chybějící sezónní provozní vazby na zahradu. Atrium před HS portálem je na přání zastřešené a je možné jej nechat za deště otevřené (propojené s interiérem), aniž by dovnitř pršelo.

Atrium plynule navazuje na prostornou terasu s pergolou a celá tato venkovní pobytová platforma obklopuje hlavní obytný prostor domu (jídelna, kuchyně, obývací kout).

Kvůli svažitému terénu je toto řešeno pomocí opěrných kamenných zídek, které se již kolem domu hojně nacházejí a tak bylo nasnadě návrh přizpůsobit tak, aby vzniknul přirozený harmonický celek starého a nového. Návaznost na spodní část pozemku je řešena pomocí velkorysého kamenného schodiště, které terasu zvoleným materiálem pocitově pevně usadí do svahu. Větší část šířky schodiště je věnována sedacím schodům s krásným výhledem do krajiny. Věřím, že najdou využití i při různých hrách, které je lepší provozovat na zpevněné ploše než-li na trávníku a sedací schody mohou sloužit jako stupňovité hlediště.

U severovýchodního cípu rodinného domu navrhuji úpravy, které opět vhodně doplňují stávající řešení tak, aby vzniknul příjemný pobytový prostor pro užívání si zahrady v chladném stínu, což je v parném létě příjemná volba. Nabídka ke světovým stranám odlišně orientovaných venkovních pobytových míst umožňuje volbu místa pobytu v zahradě a zvyšuje tak i šanci na delší pobyt zde. Co víc si v téhle šílené corona době přát. Navrhuji dřevěnou terasu-platformu v úrovni terénu a prostor pro zatraktivnění doplňuji vodním prvkem-kovovou mísou a velkým květníkem s konstrukcí umožňující popnutí stínomilnými rostlinami. Doplňuji také chybějící provozní návaznost na hlavní vstupní dveře domu.

V neposlední řadě bylo potřeba vyřešit zastřešené parkovací stání pro dvě auta, protože klienti stávající garáž užívají jinak. Na poměrně limitovaný prostor ve spodní části pozemku umísťuji šikmé ocelové stání a vhodně jej doplňuji kamennými opěrnými zídkami.

Doufám, že jsem klientům poskytla motivující vizi, kam se mohou s úpravami prostor kolem domu ubírat. Není totiž důležité tyto změny provést najednou a hned, ale je důležité mít jasně vytyčený cíl cesty. A to vlastně zjevně poukazuje na důležitost architektonické studie jako takové.